Anlaşmalı Boşanma

4721 sayılı Medeni Kanunu üzere iki şekilde açılabilen boşanma davası; anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olarak adlandırılır.

4721 sayılı Medeni Kanunu üzere iki şekilde açılabilen boşanma davası; anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olarak adlandırılır. Evlilik birliğinden beklenen yararı elde edemeyen ve boşanmanın tüm neticeleri noktasında hür iradeleriyle mutabık kalan çiftlerin açtığı boşanma davası, anlaşmalı boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanma davasına ilişkin hukuki süreç, yazı devamında tafsilatıyla ele alınacaktır. Ancak süreç hakkında yüzeysel ve kısa bir özet yapmak gerekirse;

 • İlk olarak anlaşmalı boşanma dilekçesinin hazırlanması gerekir. Bu dilekçenin avukat ile birlikte hazırlanması şartı yoktur. Ancak dilekçenin uzman bir hukukçu ile birlikte hazırlanması, yasal hakların korunması ve mevcut hakların kaybına uğranılmaması için yararlı olacaktır. Avukat olmaksızın hazırlamak isteyenlerse internet üzerinden birçok sitede dilekçe örneğine ulaşabilir ve usulüne uygun hazırlayabilir.

 • Sonraki adımda yapılması gereken, boşanma dava dilekçesine ek bir boşanma protokolü oluşturulmalıdır. (Protokole dair makale içinde detaylandırılacaktır)

 • Nüfus cüzdanı, pasaport yahut ehliyet gibi yasal olarak kabul edilen bir kimlik ile birlikte Adliyeye gidilmeli ve UYAP sistemine bağlı biçimde faaliyet gösteren hukuk davası tevzi bürosuna müracaat edilir.

 • Davayı açan tarafın herhangi bir önemi yoktur zira dava mahiyeti itibariyle anlaşmalı boşanma davasıdır.

 • Harç ve masrafların ne kadar olduğu hususunda bürodan alınan belgede yazan tutarın vezneye ödenmesi gerekmektedir.

 • Vezneye ödenen tutar sonrası alınan dekont, dilekçenin verdiği görevliye verilir ve aynı görevli tarafından davanın hangi aile mahkemesi ve esas numarasıyla verdiğini ifade eden bir belgeyi, davacıya sunar.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Türk Medeni Kanunu 166/3 hükmü gereği anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için ifade edilen şartların vücut bulması lazımdır. Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için; evliliğin en az bir yıl sürmüş olması, boşanmak için tarafların birlikte başvurması veyahut bir eş tarafından açılan davanın muhatap eş tarafınca kabul edilmiş olması gerekir. Bu süreçte hak kaybına uğramamak ve lehte netice elde etmek için, emsal davalar ile deneyim kazanmış bir boşanma avukatı ile birlikte hareket etmek isabetli olacaktır.

Bir üst paragrafta ifade edilen durumda boşanma kararının verilebilmesi için, boşanma davasının taraflarının hakim tarafından bizzat dinlenilmesi ve yine tarafların iradelerini hiçbir baskı olmaksızın hür biçimde verdiğine kani olması lazım gelmektedir. Öte yandan, boşanmadan doğan ekonomik sonuçların ve varsa çocukların durumlarının yer aldığı düzenlemenin hakim tarafınca uygun görülmesi şarttır. Unutulmamalıdır ki bu noktada hakim, boşanan tarafların ve çocukların yararını gözeterek söz konusu anlaşmaya dair gerekli yerlerde tasarrufta bulunabilir. Tüm bu sürecin ardından tarafların da kabulü üzerine boşanmaya hüküm verilir.

 • Evliliğin En Az 1 Yıl Sürmüş Olması

Boşanmak isteyen bireylerin, anlaşmalı boşanma davası açabilmesi için, resmi nikah tarihlerinden başlayarak en az 1 yıl evlilik ilişkisi içinde olması zaruridir. Bu süreye; imam nikahı veya nişanlılık durumu halinde geçen süre eklenemez.

 • Bir Eş Tarafından Açılan Boşanma Davasının Diğer Eş Tarafınca Kabul Edilmesi Yahut Eşlerin İlgili Mahkemeye Birlikte Başvurmuş Olması

Usule uygun olarak açılan boşanma davasında yer alan bütün taleplerin muhatap eş tarafınca kabul edilmesi veya işlerin ortak dilekçesi ile müracaat etmeleri neticesinde anlaşmalı boşanma gerçekleşebilir. Öte yandan çekişmeli olarak açılan ve halihazırda devam eden boşanma davası, eşlerin anlaşmalı boşanma iradelerini içeren protokolü, boşanma davasının görüldüğü mahkemeye sunmaları ve duruşmanın gerçekleştiği sırada anlaşma koşullarını duruşma zaptına geçirmeleriyle birlikte çekişmeli olarak devam eden boşanma davası, anlaşmalı boşanmaya dönüşebilir.

 • Hakim Huzurunda Boşanma İradelerinin Açıklanması

Yasa ile anlaşmalı boşanmaya getirilen bir diğer şartsa, boşanma davasının taraflarının hakim huzurunda boşanma iradelerinin hür biçimde açıklanmasıdır. Bu durumda hakim eğer taraflardan birisinin iradesinin, bir sebepten dolayı fesada uğradığını belirlerse, boşanma talebini ret edecektir.

Boşanmaya ilişkin tarafların açıklayacağı iradenin bizzat ve hakim huzurunda açıklanması gereklidir. Öte yandan tarafların avukatlarının bu iradeleri açıklamaları mümkün değildir. Zira boşanma, kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardandır.

 • Boşanmanın Ekonomik Neticeleriyle Çocukların Durumu İle İlgili Yapılan Düzenlemenin Hakim Tarafından Uygun Bulunması

Boşanmak isteyen çiftlerin, hakime sundukları anlaşma koşullarında yer alan;

 • Maddi ve Manevi Tazminat

 • Nafaka

 • Çocukların Velayeti

Gibi konuların, hakimce uygun görülmesi gereklidir. Hakim, söz konusu şartlara ilişkin, gerekli gördüğü noktalarda değişiklik yapabilir. Fakat unutulmamalıdır ki hakim tarafınca yapılan değişikliklerin de taraflarca kabul edilmesi gereklidir. Taraflar kabul etmez ise bu durumda dava çekişmeli boşanma davasına dönecektir.

4721 sayılı Medeni Kanunu üzere iki şekilde açılabilen boşanma davası; anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olarak adlandırılır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Tazminatı

Taraflar, anlaşmalı boşanma protokolü içinde tazminat ödenmesini düzenleyebilirler. Eğer protokolde tazminat istenmediğine ilişkin karar alınmışsa boşanma davasından sonra tazminat davası açılması mümkün olmayacaktır. Fakat taraflar, anlaşmalı boşanma davasında, tazminata ilişkin haklarını saklı tutmuş ve anlaşmalı boşanma protokolünde bu durumu net bir şekilde ifade etmişlerse daha sonra tazminat davası açılabilir. Anlaşmalı boşanma protokolünün düzenlenmesinde, alanında yetkin ve deneyim sahibi avukattan hukuki danışmanlık almak, yukarıda ifade edildiği üzere oldukça önemlidir. Zira bilmeksizin atılan herhangi bir adım, var olan hakkın kaybedilmesine ya da gelecekte elde edilecek muhtemele bir hakkın şimdiden kaybedilmesine neden olabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası Aile Mahkemesi’nde açılır. Bu itibarla bilinmelidir ki, boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Fakat Aile Mahkemelerinin bulunmadığı yerler de olabilir. Bu gibi durumlarda Asliye Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesi sıfatıyla boşanma davasına bakacaktır. Boşanma davasında yetkili mahkeme, boşanma davası öncesi son altı ay eşlerin birlikte yaşadıkları yer mahkemesidir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı boşanma konusunda mutabık kalan tarafların; velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminatı, malların paylaşımı ve ziynet eşyaların durumu gibi hususlarını ele alan, düzenleyen protokole, anlaşmalı boşanma protokolü denir. Bu protokolün hazırlanmasında, boşanma avukatı ile iletişim kurup, avukatının hukuki birikimi nezaretinde hazırlamak taraflarında yararına olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti

Anlaşmalı boşanma davası ücreti genel olarak üç farklı başlık altında değerlendirilebilir.

 • Mahkeme Masrafları

 • Vekalet Ücreti

 • Noter Masrafı

Boşanma davası için yapılacak masraflar her yıl farklılık gösterebilir. 2021 yılı baz alınırsa, anlaşmalı boşanma davası için üç yüz dört yüz TL arasında bir tutar mahkeme masrafı için yeterli olacaktır. Vekalet ücreti hakkında net bir rakam vermek doğru değildir. Zira bu ücret müvekkil ve avukat arasında belirlenir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 2021 yılı için belirlediği miktarın altında bir tutar belirlenemez. Boşanma davası için hukuki destek alınacak avukatın belirlenmesi süreci oldukça hassas ilerlemelidir. Zira bu alanda rüştünü ispatlamış, ehliyet ve liyakat sahibi bir anlaşmalı boşanma avukatı ile birlikte hareket edilmediği takdirde, hak kayıplarının yaşanması ve aleyhte netice elde edilmesi olasıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukat Zorunlu Mudur?

Anlaşmalı boşanma davasında, boşanma davasının muhatapları davayı bizzat takip edebilirler. Bu konuda herhangi bir mecburiyet bulunmamaktadır. Fakat boşanmaya dair yasal sürecin takip edilmesinde deneyimli bir avukat ile birlikte hareket etmek, ileride yaşanması muhtemel hak kayıplarının önüne geçilmesi için isabetli olacaktır.

İlginizi Çekebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu